Παράταση προθεσμίας εγγραφών στα Νηπιαγωγεία

Παρατείνονται οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.