Πίνακες αναφοράς

 

Έτοιμοι και οι σταθεροί πίνακες αναφοράς αναρτημένοι πλέον στην τάξη μας που είναι απαραίτητοι για τις καθημερινές ανάγκες του προγράμματος.

Πίνακας αναφοράς με τα ονόματα των παιδιών:

Τα παιδιά παίρνουν την καρτέλα με το όνομά τους και την τοποθετούν στον πίνακα: είμαι  σχολείο.

Τα παιδιά που απουσιάζουν μπαίνουν στον πίνακα: είμαι σπίτι.

Στο τέλος μετράμε τον αριθμό των παιδιών που είναι σχολείο (παρόντες) και τον αριθμό των παιδιών που είναι στο σπίτι (απόντες).

Πίνακας αναφοράς με τις  ημέρες της εβδομάδας

Τα παιδιά παίρνουν την κινητή καρτέλα από τον πίνακα και την  τοποθετούν στον συγκεντρωτικό πίνακα για την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Πίνακας αναφοράς με τις εποχές

Τα  παιδιά γυρίζουν το βέλος στην αντίστοιχη εποχή.

Πίνακας αναφοράς με καιρικά φαινόμενα

Τα παιδιά τοποθετούν την κινητή καρτέλα στην αντίστοιχη εικόνα.

Όλοι αυτοί οι πίνακες προσφέρουν στα παιδιά πολλές ευκαιρίες για δραστηριότητες γραπτού λόγου αλλά και για μαθηματικές δραστηριότητες.

Advertisements