Εικόνες του Χειμώνα…

Διαβάζουμε το εικονόλεξο του Χειμώνα

Βρίσκουμε λεξούλες του Χειμώνα

Φτιάχνουμε το δένδρο του Χειμώνα

κολάζ με σκούφο, γάντια και κασκόλ

Ομαδική εργασία με χειμωνιάτικο τοπίο

Ατομικές εργασίεςμε χιονάνθρωπους

Δοκιμάζουμε χειμωνιάτικα φρούτα

Μαθηματικά και χιονάνθρωποι

Οι πιγκουίνοι μας

Advertisements