Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού.

Στις 20 Νοέμβρη του 1989 επικυρώθηκε από 191 κράτη η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

  • Προστασία(από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
  • Παροχές(δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
  • Συμμετοχή(δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)

Ακολουθεί ένα video-animation για τα δικαιώματα του παιδιού:

Οι δραστηριότητές μας:

Σε χαρτί του μέτρου σχεδιάζω μία παιδική φιγούρα,

τα παιδιά ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους και τα κολλούν στο σώμα.

Φύλλο εργασίας με εικονόλεξο, όπου τα παιδιά συμπληρώνουν τις λέξεις αγάπη,                 οικογένεια,φαγητό, νερό, φίλους, παιγνίδι.

 

Advertisements