Σχολή γονέων

 

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου ξεκίνησε η λειτουργία της Σχολής Γονέων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (που υλοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία της νηπιαγωγού του Νηπιαγωγείου Πλατανουλίων) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Πλατανουλίων, με τη συμμετοχή πολλών γονέων.

Σκοπός της είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Τα ενδεικτικά θέματα που θα συζητηθούν:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

 

Advertisements