Μαθαίνω χρώματα, σχήματα και αριθμούς

Μιλάμε για τα χρώματα

Τα σχήματα

Τα σχήματα Γραμμή, Γωνιά, Τρίγωνο

Τα σχήματα ο Κύκλος

Τα σχήματα  η Πυραμίδα

Τραγουδάμε για τα σχήματα – Η σφαίρα

Το Ορθογώνιο

Μαθαίνω τους αριθμούς 1-10